Projects

GAIA  Earth Mother – een ode aan onze kwetsbare en prachtige planeet. Het is onze taak haar te koesteren en te beschermen, voor ons is zij letterlijk van levensbelang. (lopend project)

– ROOTS – een zoektocht naar mijn de wortels van mijn bestaan, de Lindeboom. In de oudheid werd de lindeboom bij de Kelten en de Germanen gezien als heilige boom. De godin Freya zou zich erin gevestigd hebben. De geest van de linde gold als beschermer voor huizen, bronnen en kerken.
Ook werd de lindeboom als ‘goede boom’ beschouwd. Er werd recht gesproken door middel van een Vierschaar en andere plechtigheden werden er gehouden waaronder het sluiten van huwelijken; de duimen van de geliefden werden dan in de bast gedrukt. (lopend project)

Hands – wij zijn gewend om bij een portret, onmiddellijk “contact te zoeken” met het gezicht en de ogen van de geportretteerde. In deze serie zijn het de handen die het verhaal vertellen. (2017)

Back to gallery